niedziela, 26 października 2014

Akcja ZniczAKCJA ZNICZ
Nadchodzi miesiąc listopad, w którym powinniśmy pamiętać o tych, którzy odeszli. Dlatego od 27 października rozpoczynamy akcję "Znicz". Chcielibyśmy, abyście koledzy i koleżanki, pomogli nam w zebraniu zniczy i wkładów do zniczy, które przed 1 listopada zapalimy na grobach nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także na mogiłach tych, o których dzisiaj już nikt nie pamięta.

Znicze można przynosić do sali B-08 ( j. angielski) od poniedziałku 27 października do piątku ( 31 października ) . Wierzymy, że licznie odpowiecie na naszą prośbę …….
                 

Wasz Samorząd Uczniowski