środa, 26 czerwca 2019

Sprawozdanie z działalności SU 2018/2019Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019
   Samorząd uczniowski współdziała z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym naszej szkoły. Jego głównym celem jest rozwijanie u uczniów demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.
AKTYWNY UDZIAŁ W TWORZENIU I REALIZOWANIU PRAWA SZKOLNEGO
  - Uczniów na forum szkoły reprezentuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego na czele z przewodniczącą SU Maiwiną Garncarczyk  z klasy  VII a. Systematycznie prowadzona jest dokumentacja pracy samorządu oraz  zeszyt wpływów i wydatków.
  - Przedstawiciele klas na zebraniach SU spotykali się cotygodniowo w każdy poniedziałek na długiej przerwie. Planowali  pracę Samorządu, konkursy, akcje  i imprezy szkolne.
  - Pracę w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy od opracowania Planu Pracy Samorządu na rok szkolny 2018/2019. Znajduje się on również na stronie samorządu uczniowskiego http://samarzduczniowskisobolkow.blogspot.com .  Do dnia 17.06.2019 r mieliśmy 26 269 wyświetleń, oraz ponad 180 postów.
 -Zagospodarowaliśmy również tablicę , na której na bieżąco informowaliśmy  wszystkich o naszej działalności.
  - Jak co roku poczet sztandarowy brał udział w apelach i uroczystościach szkolnych : rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie uczniów klas I, uroczyste apele z okazji  Święta Niepodległości  . W czerwcu 2019 r. powołano nowych przybocznych pocztu sztandarowego.
   - Przewodnicząca SU brała udział w codziennym losowaniu „szczęśliwego numerka”.
 
WSPÓŁPRACA Z DYREKCJĄ SZKOŁY
  -Samorząd Uczniowski współpracuje z dyrekcją szkoły w obszarze kształtowania i utrwalania odpowiedzialności  za otoczenie oraz rozwijanie świadomego udziału w życiu publicznym- wybór przewodniczącego i opiekuna SU w wyniku demokratycznych wyborów.
DZIAŁALNOŚC ARTYSTYCZNO – ROZRYWKOWA
   - W październiku SU przygotował i wręczył kartki pracownikom naszej szkoły  z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
-W listopadzie 2018 r. – przygotowaliśmy gazetkę okolicznościową związaną z obchodami 100 -lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zorganizowaliśmy również Dzień Pluszowego Misia.
-21.11.2018r  ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ- w tym dniu każdy mógł wziąć karteczkę z hasłem, które poprawiało humor lub podarować je innej osobieJ
- W grudniu, podobnie jak w zeszłym roku, otrzymaliśmy kartki Bożonarodzeniowe ze Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Koszt kartki z kopertą to jedynie 2 zł. Sprzedaliśmy 50 kartek a dochód zasilił konto Fundacji.
- W grudniu 2018 r braliśmy udział  w kiermaszu świątecznym zorganizowanym przez Gminno- Miejski Ośrodek Kultury , Sportu i  Rekreacji w Bolkowie. Na naszych stoiskach wystawialiśmy piękne pracy wykonane przez naszych kolegów z klas I – VIII i gimnazjum , a dochód z ich sprzedaży przeznaczyliśmy na zakup nagród w organizowanych przez SU konkursach.
 - 12-14 lutego 2019 r  w naszej szkole działała „Poczta Walentynkowa”, wszyscy chętni mogli przesłać kartki z życzeniami.
-14 lutego 2019 r. zorganizowaliśmy zabawę - „Znajdź swoją Walentynkę”- każda para dostała słodką niespodziankę.
-W marcu z okazji Dnia Kobiet wszystkie dziewczynki i kobiety w naszej szkole poczęstowane zostały słodyczami jak również skorzystać mogły z naszej Foto Budki .
-Również w marcu rozprowadzaliśmy kartki wielkanocne, dochód z których przeznaczony został  dla podopiecznych Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Cena Kartki z kopertą to 2 zł. Sprzedaliśmy 50 kartek.
-W styczniu i czerwcu 2019r. zakupiliśmy r rozdaliśmy na apelach dyplomy i  nagrody dla wszystkich uczestników naszych konkursów -
-Również w tym roku, przedstawiciele klas VI –VIII opiekowali się Radiowęzłem Szkolnym i umilali nam czas na każdej długiej przerwie lekcyjnej.
KONKURSY
- 25 listopada przeprowadziliśmy konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia – zwycięskie klasy otrzymały dyplomy i słodycze.
- W grudniu  2018 r zorganizowaliśmy konkurs na „Stroik Bożonarodzeniowy”  oraz  Ozdobę Świąteczną”. W kwietniu 2019 roku zorganizowaliśmy konkurs na „Stroik wielkanocny” oraz „Ozdobę wielkanocną”. W konkursach uczniowie wzięli udział w dwóch kategoriach : dla klas I-III oraz dla klas IV –VIII i gim. Wyniki konkursów zostały ogłoszone na stronie internetowej samorządu. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Nagrody zakupione zostały z funduszy pozyskanych w czasie Kiermaszów:  bożonarodzeniowego i wielkanocnego. Uzyskaną kwotę: ponad 600 zł przeznaczyliśmy na zakup nagród dla wszystkich uczestników konkursów .

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
  - Na przełomie listopada i grudnia przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Do zbiórki pieniędzy przystąpiły klasy I –VIII i gimnazjum. Bardzo aktywnie wsparły nas również przedszkolaki z Oddziałów Przedszkolnych przy naszej szkole-W czasie akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 43 596 monet co dało sumę : 939 zł – które przekazaliśmy na rzecz stowarzyszenia „Nasz Dom’ wspomagającego rodzinne domy dziecka w Polsce..
- W październiku  2018 r zorganizowaliśmy akcję „Znicz”.  Dzięki waszej hojności zebraliśmy ponad 80 zniczy .
  - W grudniu 2018 r. w odpowiedzi na pismo z Kuratorium Oświaty wzięliśmy udział w akcji „Podaruj paczkę na Kresy”,   w czasie której zebraliśmy i przekazaliśmy ok.23 kg żywności dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski.
- W ciągu roku szkolnego aktywnie współpracowaliśmy  z lokalnymi rodzinami dzieci potrzebujących pomocy. Na ich rzecz prowadziliśmy zbiórkę nakrętek, które przekazaliśmy dla Gabrysia Matyjasa oraz Franka Zabłockiego.
   W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim wychowawcom i nauczycielom, którzy ze swoimi klasami włączyli się w akcje przez nas organizowane- bez Waszej pomocy nic byśmy nie osiągnęli.

Szczegółowe sprawozdania z pracy oraz wszystkie potwierdzenia i faktury dotyczące akcji organizowanych przez samorząd uczniowski znajdują się w dokumentacji Samorządu Szkolnego

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Wyniki konkursów wielkanocnych 2019

Stroik Wielkanocny 

klasy starsze

I miejsce- Anatola A. kl. 4 c

II miejsce- Izabela D. kl. 3 gim

III miejsce- Danuta D. - kl. 7c

Wyróżnienia:


 Kornel R. 5 b, Emilia Ł. 6c, Kamila K. 6c, Jakub D. 7b, Izabela K. 6 c

 

Stroik Wielkanocny 

klasy młodsze

I miejsce- Fabian K. kl. 1 b, 

Hanna K. kl. 1b

II miejsce- Mateusz S. kl. 1 b

III miejsce- Martyna w. kl. 1 a,

Przemysław S. kl. 2b


Wyróżnienia:


 Eliza R.  b, Wiktoria W. 1b, Karol B. 1b, Mikołaj Ch. 1b, Zuzanna Ł. 1b, Lena Ż. 2a, Maja G. 2c, Julia A. 2b, Seweryn Ż. 1a, Brajan M. 1b, Gabriela K. 2c, Mateusz K. 1b, Michał P. 1b, Marcel F. 1a, Oliwia C. 2c, Klaudia Ł, 1a, Maja J. 2c, Gabrysia D. 1 a, Zuzanna P. 1a, Ania K. 1a, Radosław R. 2b, Monika P. 1b,

 

Ozdoba Wielkanocna


I miejsce- Maja R. 1b

II miejsce- Julia K. 2b

III miejsce- Maja Cz. 2b,

Aleksander K. 2a

Wyróżnienia:


 Julia Sz. 2a, Tomasz S, 1a, Zoia A. 1a, Wiktoria Z. 2c, Karol K. 2a, Weronika E. 6a, Maja Ł. 2a, Julian Cz. 2 a, Michał P. 1b, Lena D.2c, Wojtek , Wiktoria P. 2a, Marta W. 2a, Anna K. 1a, Iza D. 2 a,Marcel F. 1 a

.

 

Kartki Wielkanocne


Serdecznie dziękujemy, że tak licznie wzięliście udział w akcji sprzedażny kartek wielkanocnych  , z których dochód przeznaczyliśmy dla podopiecznych Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Dochód ze sprzedaży kartek wyniósł : 100 zł.

piątek, 29 marca 2019

Wielkanocne konkursyWielkanocna pisanka lub wielkanocny stroik”

Samorząd Uczniowski naszej szkoły ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie, który ma na celu rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i  kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.
Od: 2019-03-27
Do:
2019-04-04
Miejsce: SP Bolków
Nazwa organizatora: Samorząd Uczniowski SP w Bolkowie
       Regulamin konkursu           
               
      
Wielkanocna pisanka lub wielkanocny stroik”     
I. Organizator:
Samorząd Uczniowski SP Bolków
II. Miejsce i termin składania projektów
Sala nr B-08 klasa p. A. Siwiaszczyk-Jenny ( sala języka angielskiego )
Termin składania prac – do 04 kwietnia 2019 r.
III. Warunki uczestnictwa
Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:
a. Uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy I – III
b. Uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy IV – VIII/gim
Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie  - zbiorowe nie będą oceniane.
Do sporządzenia eksponatów konkursowych można zastosować dowolny rodzaj materiałów - wedle upodobania autora. Podstawowym kryterium oceny eksponatu będzie oryginalność doboru materiałów oraz estetyka wykonania..
IV. Klasyfikacja : Prace konkursowe zostaną oceniane przez Jury według dwóch kategorii wiekowych.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowej kategorii. 
Głównym kryterium oceny będzie nowatorstwo, estetyka pracy oraz oryginalność projektu.  
V. Zgłoszenia
Termin składania prac, opisanych wg wzoru: imię, nazwisko, klasa, upływa z dniem 04 kwietnia br.
Prace należy składać w sali nr B-06 (p. A. Siwiaszczyk-Jenny)
VI. Informacje dodatkowe
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 07 kwietnia 2019 roku na łączniku B – C – tablica ogłoszeń SU. Prace nie będą zwracane.  Dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na zakup nagród dla wszystkich uczestników
Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza wszystkich kolegów i koleżanki do brania udziału w konkursie- nagrody czekają J                                                     
                                                                                                                                   

Góra Grosza 2018/2019
Protokół ze zbiórki „Góra Grosza”
2018/2019

Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie


Nominał
Ilość
suma
0,01 zł
25 000
250 zł
0,02 zł
9 750
195 zł
0,05 zł
8 000
400 zł
0,10 zł
770
77 zł
0,20 zł
70
14 zł
0,50 zł
6
3 zł
Suma
939 zł
        
         Łączna suma wyniosła
939 zł
                                                     Koordynator
Anna Siwiaszczyk-Jenny