poniedziałek, 19 grudnia 2011

Grudzień 2011
18 grudnia 2011 -SU brał udział  w Kiermaszu Bożonarodzeniowym zorganizowanym przez Gminno Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie; w czasie kiermaszu wystawialiśmy ręcznie wykonane bombki, stroiki i inne ozdoby świąteczne , ciasto upiekła Michalina Korman z VI b

środa, 30 listopada 2011

wrzesień -grudzień 2011

-Wybory do samorządu odbyły się w czerwcu 2011- na przewodniczącą wybrano Aleksandrę Jurkiewicz z VIb

- 1 wrzesień 2011- powitanie kolegów przez nową przewodniczącą podczas apelu z okazji początku roku szkolnego


- wrzesień 2011- ustalenie planu pracy SU


-wrzesień - październik -udział w Akcji Szkoło Pomóż i TY- zebrano ze sprzedaży cegiełek 100 zł , które przekazano Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty -na pomoc 5-letniemu Wiktorowi Zielińskiemu, który urodził się z niedorozwojem kości udowej.- październik 2011- przedstawiciele samorządu wraz z Kołem Teatralnym pani Marty Konopko przygotowali część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej


- październik 2011- wystawienie pocztu sztandarowego oraz pomoc przewodniczącej SU podczas Pasowania Uczniów Klas I


- listopad 2011 - wystawienie pocztu sztandarowego w czasie apelu z okazji Święta Niepodległości


-23 listopad 2011- SU zorganizował zabawę " andrzejkową" , w której brali udział uczniowie klas IV - VI. Zabawa odbyła się w małej sali gimnastycznej w godz. 16.30- 19.00, wzięło w niej udział 60 uczniów, SU przygotował wróżby andrzejkowe (losowanie imion, wyścig butów, znaczenie kolorów ). Opiekunami byli wychowawcy klas: p. Karolina Jaworska, p. Jolanta Makuch, p. Bernarda Waligóra, p. Alicja Suchojad , p. Edyta Madurska , p.Zbigniew Gawron,p. Anna Siwiaszczyk - Jenny

Andrzejki 2011

- 25 listopad 2011- Dzień Pluszowego Misia w Naszej Szkole- najwięcej misiów przyniosła klas V c, drugie miejsce - kl. Va - zwycięskie klasy dostały słodycze :)


-15-16 grudzień 2011- przygotowanie przez SU prac na Kiermasz Bożonarodzeniowy


- 17 grudzień 2011- SU zorganizował i przeprowadził konkurs na "Stroik Bożonarodzeniowy"

              kl. I-III

I miejsce: Ola Moroń- kl. III a

II miejsce- Kamil Rembisz- kl. I c


Konkursowe stroiki

III miejsce - Maja Woźniak 

              kl. IV -VI

I miejsce- Ola Daszkiewicz - Va

II miejsce- Michał Fica - IV b

III miejsce- Klaudia Grygiel - IV b
             Natalia Zaremba -IV b

piątek, 30 września 2011

Spotkania SU


SPOTKANIA SAMORZĄDU

 W KAŻDY PIĄTEK NA DŁUGIEJ PRZERWIE W SALI B-08
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘPCOW Z WSZYSTKICH KLAS

Plan Pracy Samorządu Szkolego na rok szkolny 2011/2012
Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W BOLKOWIE
ROK SZKOLNY 2011/2012

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

Osoby odpowiedzialne

Termin
1
2
3
  1. Wybory samorządów klasowych.

 Wychowawcy klas

IX 2011

  1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, poprzedzone dwutygodniową kampanią wyborczą.
Opiekun SU
Komisja wyborcza

VI 2012

3. Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


Zarząd SU


VI 2012
4. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem
a)       Regulaminu SU
b)       Programu wychowawczego szkoły
c)       Obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN
d)       Propozycji uczniów

Opiekun SU
Zarząd SU
X 2011

      5.Ustalenie terminów zebrań SU – raz w tygodniu piątek ( długa przerwa)

Opiekun SU
Przewodniczący klas
X 2011

6.Prowadzenie dokumentacji SU:
           a)  protokoły zebrań Zarządu SU i Rady SU
                  b) protokoły zbiórek pieniężnych
                  d) aktualizacja Regulaminów SU i Zachowania się Uczniów
Na Dyskotekach Szkolnych

Zarząd SU
Opiekun SUCały rok

         
        X

7.Przepływ informacji
                 a) komunikaty ustne
                 b) tablica informacyjna na piętrze.
                 c) strona internetowa / zakładka SU


SU


Cały rok
8.Współpraca SU z:
a)       dyrekcją szkoły
b)       pedagogiem szkolnym
c)       pracownikami obsługi i administracji
d)       innymi organizacjami, kołami działającymi w szkole.


SU
Opiekun SU

Cały rok

9. Przygotowanie sprawozdań z działalności
 Samorządu Uczniowskiego (semestralne i końcoworoczne)
Opiekun SU

I, VI


Zadania do realizacji w ciągu roku szkolnego

Osoby odpowiedzialne

Termin

     1.   Ślubowanie uczniów klas I-szych.
     -pomoc przy organizowaniu uroczystości, wystawienie pocztu sztandarowego, przemówienie przewodniczącej SU


Opiekun SU
d SU


IX


      2.   Dzień Edukacji Narodowej
     - pomoc w przygotowaniach: złożenie życzeń, pomoc przy organizowaniu uroczystości,           
       przygotowanie gazetki

Opiekun SU
SU


X


 
 3.  Udział  w organizacji Akademii z okazji Święta Niepodległości, przygotowanie gazetki
Opiekun SU
SU

XI

4. Światowy Dzień Pluszowego Misia

Opiekun SU
SU
25 XI
5. „Góra Grosza” (akcja charytatywna)- reklama akcji, wyznaczenie osób do zbiórki pieniędzy, komisyjne przeliczenie pieniędzy i przekazanie Towarzystwu NASZ DOM
Opiekun SU
Zarząd SU
XII - I
        6.  Dyskoteka Andrzejkowa- zorganizowanie i przeprowadzenie dyskoteki, przygotowanie gazetki

Nauczyciele odpowiedzialni
SU

XI
        7.  Dzień Walki z AIDS – przygotowanie gazetki
Opiekun SU
SU
Pedagog Szkolny
1 XII
       8.  Mikołajki - zbiórka słodyczy/ zabawek dla dzieci potrzebujących
Opiekun SU
SU
Trójki Samorządów Klas
XII
      9. Dzień Bez Przekleństw
Opiekun SU
Zarząd SU
Pedagog Szkolny
XII
      10.  Przygotowanie życzeń i kart świątecznych dla nauczycieli emerytów

Opiekun SU
Uczniowie Odpowiedzialni
Zarząd SU
XII

      11. Przeprowadzenie konkursu na kartkę/ stroik bożonarodzenoiwy dla klas I-VI

Opiekun SU
Uczniowie Odpowiedzialni
Zarząd SU
XII

      12. Udekorowanie choinki ozdobami światecznymi
Opiekun SU
Uczniowie Odpowiedzialni
Zarząd SU
XII

     13. Wigilia- złożenie życzeń świąteczno-noworocznych nauczycielom i pracownikom szkoły
Opiekun SU
Uczniowie Odpowiedzialni
Zarząd SU
XII

      14.  Wybory MISS i Mistera Szkoły
Zarząd SU
I
      15.  Bal Karnawałowy – organizacja balu
Nauczyciele Odpowiedzialni
Zarząd SU
Opiekun SU
I
        16.  Dzień Bezpiecznego Internetu- wykonanie gazetki
Opiekun SU
SU
Nauczyciel Informatyki
8 II
        17. Walentynki – Dyskoteka Walentynkowa, wystrój korytarza, poczta walentynkowa dla
              nieśmiałych
Opiekun SU
SU

14 II
        18.  Międzynarodowy Dzień Pisarzy  -gazetka
Opiekun SU
Zarząd SU
Nauczyciele Języka Polskiego
3 III
         19.  Dzień Kobiet-złożenie życzeń, gazetka
Opiekun SU
SU

8 III
         20. Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności
Opiekun SU
SU
Nauczyciele Odpowiedzialni

21 III
          21. Prima Aprilis-gazetka
Opiekun SU
Zarząd SU

1 IV
          22. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na wielkanocną pisankę
Opiekun SU
Zarząd SU

IV
         23. Dzień Czekolady- gazetka
Opiekun SU
Zarząd SU

12 IV
         24.  Dzień Ziemi - gazetka
Opiekun SU
Zarząd SU
Nauczyciele Przyrody
22 IV
         25. Pomoc w przygotowaniu uroczystego apelu z okazji uchwalenia Konstytucji  3 Maja
Opiekun SU
Zarząd SU

V
         26.  Dzień Dobrych Uczynków- gazetka
Opiekun SU
Zarząd SU

19 V
         27.  Dzień Matki- gazetka
Opiekun SU
Zarząd SU
Klasa Odpowiedzialna
26 V
         28.  Dzień Przyjaciela
Opiekun SU
Zarząd SU
Klasa Odpowiedzialna
9 VI
         29.  Szczęśliwy Numerek
Zarząd SU
Osoba odpowiedzialna
Cały Rok
         30.  Kiermasz podręczników
Opiekun SU
Zarząd SU

VI


Wprowadzony dnia 7  X 20011r.   
Plan pracy w ciągu roku moze ulec zmianie.