poniedziałek, 26 października 2015AKCJA ZNICZ
Nadchodzi miesiąc listopad, w którym powinniśmy pamiętać o tych, którzy odeszli. Dlatego od 27 października rozpoczynamy akcję "Znicz". Chcielibyśmy, abyście koledzy i koleżanki, pomogli nam w zebraniu zniczy i wkładów do zniczy, które przed 1 listopada zapalimy na grobach nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także na mogiłach tych, o których dzisiaj już nikt nie pamięta.

Znicze można przynosić do sali B-08 ( j. angielski) od poniedziałku 27 października do piątku ( 30 października ) . Wierzymy, że licznie odpowiecie na naszą prośbę.

niedziela, 18 października 2015

W tym roku ponownie   SU zorganizował dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka, w której brali udział uczniowie klas IV - VI.

 Zabawa odbyła się w małej sali gimnastycznej w godz. 16.00- 19.00, wzięło w niej udział ok 60 uczniów. Opiekunami byli wychowawcy klas. Wszystkim dziękujemy za wspaniałą zabawę a nauczycielom za doskonałą opiekę.