czwartek, 28 listopada 2013

Góra Grosza


Przypominamy - rozpoczęliśmy akcję "Góra grosza " -  jak co roku zebrane pieniądze przekazane będą na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. 

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie "

Pomóżmy i my !!! 
Od poniedziałku możemy zacząć zbierać grosze :) Akcję zakończymy przed Świętami Bożego Narodzenia.

Konkurs - Ozdoba choinkowaOgłaszamy Szkolny Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Choinkową.
      Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski przy szkole Podstawowej im. II Armii wojska Polskiego w Bolkowie
2.   Cele konkursu:
§  pogłębienie znajomości tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia,
§  tworzenie szkolnej tradycji konkursowej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
§  promocja talentów plastycznych.
3.   Zasady uczestnictwa
§   Konkurs adresowany do wszystkich uczniów klas I-III oraz IV – VI
§  Każdy uczestnik może oddać maksymalnie jedną ozdobę choinkową wykonaną dowolną techniką plastyczną według poniższych wytycznych:
  • Ozdoba choinkowa – wielkość i waga muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince, praca musi być przestrzenna tj. wykończona z każdej strony.
§  Zgłoszenie następuje poprzez  przekazanie pracy do p. A. Siwiaszczyk –Jenny ( sala B-08)  w nieprzekraczalnym terminie 12 grudnia 2013 roku

§  Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz  nazwę klasy.
5.   Kryteria oceny:                            
o   samodzielność wykonanych prac                          
o   pomysłowość
o   estetykę
6.   Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymują dyplomy-podziękowania.
Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymują punkty za udział w konkursie :)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 grudnia 2013 r