poniedziałek, 7 grudnia 2020

Góra Grosza 2020 - TERMINY

 

Cel Góry Grosza

Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Termin akcji Góra Grosza

Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 26 października 2020 do 31 maja 2021 roku. Zbiórce monet mogą towarzyszyć imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola, takie jak np. festyny, przedstawienia i inne – w zależności od Waszych pomysłów. Czekamy na relacje, fotografie, prezentacje multimedialne. Swoje wrażenia z akcji możecie opisać na naszej stronie społecznościowej: www.facebook.com/towarzystwonaszdom. Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!

Góra Grosza 2021

 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Przedszkolaki.

Góra Grosza startuje!
Przyłączcie się i razem usypmy 21. wielką Górę Grosza.
To niezwykła Góra w niezwykłych czasach, bo ten rok szkolny to duże wyzwanie dla nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji – sami jesteśmy rodzicami uczniów i przedszkolaków. Prowadzimy też domy dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mieszkają ze swoimi rodzicami i współpracujemy z rodzinami zastępczymi.
Doświadczenia nauki domowej pokazały nam, jak ważny jest każdy gest życzliwości i dobroci, jeszcze żywiej uświadomiły, co znaczy wzajemna pomoc. W Górze Grosza każdy najdrobniejszy grosik ma wartość i moc. Bądźmy blisko bez względu na odległość.
Potrzebujemy Was, by pomagać dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami. Dla nich zbierajmy Górę Grosza!
Przekazane przez Was monety to realna pomoc dla bardzo wielu dzieci. Dla niektórych to wsparcie materialne, dla tych z zaległościami w nauce – korepetycje. Dla innych – możliwość rozwijania talentu lub też dofinansowanie wychowanków na progu samodzielności. Dla całych rodzin możliwość otrzymania wsparcia w Ośrodkach Specjalistycznych „Port”.
Dzięki Wam nasza działalność jest możliwa! To, że zmieniamy los dzieci i rodzin to również Wasza wielka zasługa! Cieszymy się, że jesteście z nami!
Bardzo serdecznie Wam dziękujemy w imieniu dzieci, które otrzymały i otrzymają pomoc oraz naszego Zespołu, który pracuje nad akcją Góra Grosza.

Elżbieta Prządka – Koordynatorka akcji Góra Grosza
Iwona Niemasz – Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom

piątek, 4 grudnia 2020

Wielka galeria pluszowych misiów uczniów SP Bolków

 Oto wielka galeria pluszowych misiów uczniów SP Bolków

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie - Oto Wasze Pluszowe Misie :) środa, 25 listopada 2020

Tydzień Życzliwości


 

TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

25-30.11.2020

ŻYCZLIWI ŻYJĄ DŁUŻEJ !!!

 

21 listopada obchodzony jest “Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. W naszej szkole, zawsze trwał w tym dniu przekazywaliśmy innym życzliwe słowa . W tym roku, niestety obchodzimy te DNI na odległość, ale DAMY RADĘ!   Razem możemy wiele

 

Poniżej przedstawiamy plan naszego tygodnia. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do wspólnej akcji i prosimy przyłączcie się do naszych działań i zabawy.

 

Prosimy aby uczniowie klas 1-3 wykonują rysunki, ilustracje do tematu : “Jestem życzliwy, pomagam innym”. Prace można przesyłać przez cały tydzień na adres mailowy anna.siwiaszczykjenny1@op.pl

 

25.11. - Napisz na kartce coś miłego, co chciałbyś przekazać innym (hasło, cytat, motto, pozdrowienia). Wyślij to do swojego wychowawcy (przez dziennik, lub maila).

Stworzymy TABLICĘ ŻYCZLIWOŚCI 


 

25.11. - Tworzymy klasowe ŁAŃCUSZKI ŻYCZLIWOŚCI. Lider klasowy (osoba wyznaczona) rozpoczyna Łańcuszek od słów “Życzliwość, to ….” Każdy uczeń dopisuje odpowiednie słowo lub kilka słów. ŁAŃCUSZKI ŻYCZLIWOŚCI zostaną zaprezentowane na koniec akcji
Przyślijcie łańcuszki na adres mailowy anna.siwiaszczykjenny1@op.pl

 

 

Do 30.11 - Projektujemy MASECZKI EMOTIKONKI. Chętni tworzą maseczki na twarz w wersji papierowej (liczymy na Wasz udział, kreatywność. To świetna zabawa na jesienne wieczory). Robimy sobie zdjęcie z maseczkami i przesyłamy na adres mailowy anna.siwiaszczykjenny1@op.pl  lub do wychowawcy  


 

Do 30.11 - Wybieramy klasowego KRÓLA I KRÓLOWĄ ŻYCZLIWOŚCI. Każdy uczeń, wybiera w swojej klasie 2 osoby - chłopca i dziewczynę - które są najbardziej życzliwe i przyjacielskie, uśmiechają się często, mają dobre słowo dla innych, pomagają, są radośni i pozytywni. Imiona i nazwiska tych uczniów przesyłać będziemy do wychowawcy a po wyborze KLASOWEGO  KRÓLA I KRÓLOWEJ ŻYCZLIWOŚCI  na adres mailowy anna.siwiaszczykjenny1@op.pl  lub  przez e dziennik 

01.12 - Podsumowanie akcji. Prezentacja działań i wyników 🥰

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W NASZYCH SZKOLNYCH DNIACH ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ !


wtorek, 24 listopada 2020

Dzień Pluszowego Misia 2020

 


Co roku 25 listopada w naszej szkole odbywało się wielkie liczenie plusowych misiów. Teraz nie możemy tego zrobić, ale może klasy chciałyby stworzyć wielką galerię pluszowych misiów uczniów SP Bolków? Zdjęcie pluszowego misia i jego właściciela (wraz z imieniem i klasą) można przysłać na adres: anna.siwiaszczykjenny1@op.pl do 1 grudnia - stwórzmy galerię :)


Pozdrawiamy. Samorząd Uczniowskiwtorek, 13 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej

 Drodzy nauczyciele i pracownicy nasze szkoły

Dziękujemy Wam za pokazanie nam,

że porażki mogą nas nauczyć czegoś pożytecznego,

że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,

że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.

W tak ważnym dniu w roku szkolnym,

w dniu święta wszystkich nauczycieli i pracowników szkół ,

chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,

sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!poniedziałek, 5 października 2020

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

 Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W BOLKOWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy :

 

1. Rozwijanie samorządności:

- Opracowywanie planu pracy SU.

- Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU, prowadzenie bloga,

- spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach,

- Udział w uroczystościach szkolnych– pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

- Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i

kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych, opieka nad pocztem sztandarowym

- Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy.

 

2. Akcje charytatywne.

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne.

5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.

6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych

 

Cele:

1.Danie możliwości rozwijania zainteresowań i pasji uczniów.

2.Kształtowanie nawyków i umiejętności wspólnego działania i osiągania celów.

3.Ułatwienie integracji społeczności uczniowskiej w szkole.

4.Wzbogacenie oferty imprez szkolnych.

5.Umożliwienie realizacji  społecznych aspiracji uczniów.

5.Aktywizowanie uczniów i wpływ na rozwój ich poczucia odpowiedzialności

6.Stworzenie alternatywy dla bierności i pasywności społeczności szkolnej.

7.Umożliwienie uczniom zdobywania doświadczeń w pracy społecznej.


 

 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

1

2

3

  1. Wybory samorządów klasowych-

 wybór kandydatów w klasach

 

 Wychowawcy klas

IX 2021

  1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, poprzedzone dwutygodniową kampanią wyborczą.

Opiekun SU

Komisja wyborcza

 

VI 2021

 

3. Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

Zarząd SU

 

VI 2021

4. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego z uwzględnieniem:

a)       Regulaminu SU

b)       Programu wychowawczego szkoły

c)       Obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

d)       propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy, o

           Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji, przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły.

Opiekun SU

Zarząd SU

 

 

 

X 2020

 

 

 

 

      5.Ustalenie terminów zebrań SU – przynajmniej raz w miesiącu poniedziałek  ( długa przerwa)

Opiekun SU

Przewodniczący klas

X 2020

6.Prowadzenie dokumentacji SU:

           a)  protokoły zebrań Zarządu SU i Rady SU

           b) aktualizacja Regulaminów SU i Zachowania się Uczniów  Na Dyskotekach Szkolnych

            c) prowadzenie gazetki SU oraz na  stronie internetowej bloga  samorządu szkolnego

 

Zarząd SU

Opiekun SU

 

 

Cały rok

 

         

        X

 

7.Przepływ informacji

                 a) komunikaty ustne

                 b) tablica informacyjna na piętrze.

                 c) strona internetowa / zakładka  SU

 

 

SU

 

Cały rok

         8.Współpraca SU z:

a)       dyrekcją szkoły

b)       pedagogiem szkolnym

c)       pracownikami obsługi i administracji

d)       innymi organizacjami, kołami działającymi w szkole.

 

SU

Opiekun SU

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

9. Przygotowanie sprawozdań z działalności

 Samorządu Uczniowskiego (końcoworoczne)

Opiekun SU

Przewodnicząca SU

 VI 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania do realizacji w ciągu roku szkolnego

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

1.       1. Zorganizowanie i przeprowadzenie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka – w miarę możliwości

Opiekun SU

SU

IX 2020

 

     2.   Ślubowanie uczniów klas I-szych.

     -pomoc przy organizowaniu uroczystości, wystawienie pocztu sztandarowego, przemówienie przewodniczącej SU

 

Opiekun SU

przewodnicząca SU

Poczet Sztandarowy

 

X 2020

 

      3.   Dzień Edukacji Narodowej

   -  przygotowanie kartek z życzeniami- Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom

 - przygotowanie gazetki

Opiekun SU

SU

 

X 2020

 

 4. 1 listopada- święto zmarłych, przygotowanie  zniczy na groby zmarłych pracowników  szkoły – Akcja ZNICZ

Opiekun SU

SU

 

X 2020

 

5 .  Przygotowanie gazetki z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wystawienie Pocztu Sztandarowego w trakcie uroczystego apelu

Opiekun SU

SU

Poczet Sztandarowy

 

XI 2120

6.Swiatowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień -21.XI -

Opiekun SU

SU

Poczet Sztandarowy

XI 2020

7. Światowy Dzień Pluszowego Misia

Opiekun SU

SU

25 XI

8. „Góra Grosza” (akcja charytatywna)- reklama akcji, wyznaczenie osób do zbiórki pieniędzy, komisyjne przeliczenie pieniędzy i przekazanie Towarzystwu NASZ DOM

Opiekun SU

Zarząd SU

XI

       9  Akcja „Pomóż zwierzętom w schronisku”

Opiekun SU

SU

Trójki Samorządów Klas

XII -VI

      10. Dzień Bez Przekleństw

Opiekun SU

Zarząd SU

Pedagog Szkolny

XII

      11.  Przygotowanie życzeń świątecznych

Opiekun SU

Uczniowie Odpowiedzialni

Zarząd SU

XII

      12. Przeprowadzenie konkursu na ozdobę / stroik bożonarodzeniowy dla klas I-VIII

Opiekun SU

Uczniowie Odpowiedzialni

Zarząd SU

XII

     13. Wigilia- złożenie życzeń świąteczno-noworocznych

Opiekun SU

Uczniowie Odpowiedzialni

Zarząd SU

XII

       14 Czy jesteś bezpieczny w sieci? -Dzień Bezpiecznego Internetu-  o warsztaty informacyjne dla klas 4-8 o plakaty w klasach 1-3 o akcja #jestnaswiecej – kolorowa sznurówka – 09.02

Zarząd SU

Opiekun SU

I

         15.  Dzień Kobiet-złożenie życzeń, gazetka

Opiekun SU

SU

8 III

         16. Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności

Opiekun SU

SU

21 III

          17. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na wielkanocną pisankę/stroik wielkanocny

Opiekun SU

Zarząd SU

IV

         18. Dzień Czekolady- gazetka

Opiekun SU

Zarząd SU

12 IV

         19.  Dzień Ziemi - gazetka

Opiekun SU

Zarząd SU

22 IV

         20. Pomoc w przygotowaniu uroczystego apelu z okazji uchwalenia Konstytucji  3 Maja

Opiekun SU

Zarząd SU

V

         21.  Dzień Dobrych Uczynków- gazetka

Opiekun SU

Zarząd SU

19 V

         22.  Dzień Przyjaciela

Opiekun SU

Zarząd SU

Klasa Odpowiedzialna

9 VI

         23.  Szczęśliwy Numerek

Zarząd SU

Osoba odpowiedzialna

Cały Rok

        24.Organizowanie akcji wg potrzeb w trakcie roku szkolnego 2018/2019

Opiekun SU

Zarząd SU

Cały Rok

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 · organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;

· współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;

· prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;

· współudział w uroczystościach szkolnych.

· udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych - zależnie od potrzeb i naszych możliwości.

 

Wprowadzony dnia 9 X 2020r.    

Plan pracy w ciągu roku może ulec zmianie.