poniedziałek, 26 września 2022

Plan pracy SU na rok szkolny 2022/2023

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego na rok szkolny 2022/2023Cel główny Samorządu Uczniowskiego: Uczeń w szkole nie powinien tylko dowiadywać się o życiu społecznym. Ma w nim uczestniczyć i czynnie je kształtować. Zadaniem ucznia jest nauczyć się organizacji zbiorowego działania, zaangażowania i świadomej aktywności społecznej.

Plan opracowany jest tak, by uczeń mógł się wykazać w działaniu, a przede wszystkim sprawdzić swoje możliwości i rozwijać umiejętności.


Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Planowanie życia i działalności ogółu uczniów.

 • Reprezentowanie społeczności uczniowskiej.

 • Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.

 • Rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego.

 • Włączenie uczniów do pracy w zarządzaniu szkołą.

 • Kształtowanie w uczniach określonych postaw społecznych: patriotyzmu, zaangażowania, gospodarności, dyscypliny i odpowiedzialności.

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.


Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Ustalenie planu działań na cały rok.

 • Dzień Chłopaka – Dzień Muszki i Krawata.

 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.

 • Tablica informacyjna SU – wywieszenie Praw i Obowiązków Ucznia oraz ważnych informacji.


 • Wyszukiwanie ciekawych propozycji różnych akcji, konkursów i zadań dla SU

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

 • Aktualizacja tablicy informacyjnej

 • Akcja „TUS”- Tydzień SuperMocy Uczniowskiej

Listopad

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

 • Akcja „Dzień Tolerancji”.

 • Dzień Pluszowego Misia

 • Andrzejki – dyskoteka.

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki -quizz.

 • Zorganizowanie ,,świątecznego dnia” – np. każdy kto ubierze świąteczny element jest zwolniony z pytania.

 • Przygotowanie Gazetki na tablicy informacyjnej o tematyce świątecznej.

 • Konkurs bożonarodzeniowy.

Styczeń

 • Dzień ciszy i spokoju – nagradzanie w formie cukierków/czekolady najgrzeczniejszych uczniów ( wytypowanych przez klasy i wychowawców).

 • Podsumowanie pracy SU w I półroczu.

 • Wywieszenie na tablicy SU wyników .

Luty

 • Bal karnawałowy – dyskoteka.

 • Poczta Walentynkowa, inne propozycje – Słodki upominek – sprzedaż ciast.

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet/dziewcząt.

 • Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.

 • Włączenie się w organizację kiermaszu/konkursu wielkanocnego na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.

 • Przywitanie wiosny – Dzień bezguścia – przebieranie się.

Kwiecień

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, niebiesko, brązowo.

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Maj

 • Święta majowe – dekoracje na tablicy informacyjnej.

 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy – Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się kolorowo.

 • Dzień bez Plecaka

 • .Zainicjowanie akcji pt. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka.

 • Dzień Piżamy.

 • Pożegnanie klas VIII.

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

 • Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

 • Udział w uroczystościach szkolnych.

 • Praca na rzecz szkoły.

 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań.

 • Promowanie zdrowego stylu życia.

 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizacja informacji na tablicy SU.

 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.

 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 • Organizacja ,,kolorowych i śmiesznych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.


piątek, 2 września 2022

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Samorząd uczniowski współdziała z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym naszej szkoły. Jego głównym celem jest rozwijanie u uczniów demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

AKTYWNY UDZIAŁ W TWORZENIU I REALIZOWANIU PRAWA SZKOLNEGO

- Uczniów na forum szkoły reprezentuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego na czele z przewodniczącą SU Sonią Karpowicz z klasy VIII b. Systematycznie prowadzona jest dokumentacja pracy samorządu.

-W czasie ograniczeń z powodu covid-19 praca SU planowana była z wykorzystaniem platform on-line ( dziennik lekcyjny), w drugim semestrze przedstawiciele klas na zebraniach SU spotykali się cotygodniowo w każdy wtorek na długiej przerwie. Planowali pracę Samorządu, konkursy, akcje i imprezy szkolne.

- Pracę w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy od opracowania Planu Pracy Samorządu na rok szkolny 2020/2021. Informacje o działalności SU publikowaliśmy na stronie samorządu uczniowskiego http://samarzduczniowskisobolkow.blogspot.com . Do dnia 17.06.2021 r mieliśmy 36 129 wyświetleń, oraz ponad 200 postów.

-Zagospodarowaliśmy również tablicę , na której na bieżąco informowaliśmy wszystkich o naszej działalności.

- Jak co roku poczet sztandarowy brał udział w apelach i uroczystościach szkolnych : rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie uczniów klas I, uroczyste apele z okazji Święta Niepodległości. W 11 listopada 2021 przedstawicielki SU brały udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości i w imieniu całej społeczności szkolnej złożyły kwiaty pod pomnikiem. W czerwcu 2021 r. powołano nowych przybocznych pocztu sztandarowego.WSPÓŁPRACA Z DYREKCJĄ SZKOŁY

-Samorząd Uczniowski współpracuje z dyrekcją szkoły w obszarze kształtowania i utrwalania odpowiedzialności za otoczenie oraz rozwijanie świadomego udziału w życiu publicznym- wybór przewodniczącego i opiekuna SU w wyniku demokratycznych wyborów.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i nałożone ograniczenia działalność rozrywkowa SU została znacznie ograniczona. Od dnia 20.12. - do końca semestru przeszliśmy na zdalne nauczanie.

DZIAŁALNOŚć ARTYSTYCZNO – ROZRYWKOWA

- 30 września przygotowaliśmy słodkie upominki dla chłopców z naszej szkoły z okazji Dnia Chłopaka.

- W październiku SU przygotował i wręczył drobne upominki pracownikom naszej szkoły z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

-W listopadzie 2021 r. – przygotowaliśmy gazetkę okolicznościową związaną z obchodami Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zorganizowaliśmy również Dzień Pluszowego Misia.

-21.11.2021r ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ- w tym dniu każdy mógł wziąć karteczkę z hasłem, które poprawiało humor lub podarować je wybranej osobie.

-W listopadzie braliśmy również udział w akcji#SzkołaPamięta - zpaliliśmy znicze w miejscu pamięci na lokalnym cmentarzu.

-W marcu z okazji Dnia Kobiet wszystkie dziewczynki i kobiety w naszej szkole poczęstowane zostały .

-23 marca zorganizowaliśmy Dzień bez plecaka .Zamiast teczki uczniowie spakowali się dw: koszyki, wózki sklepowe, torby podróżne, chlebaki, wózki dziecięce, była też taczka.

- 17.03.2022 przewodnicząca SU brała udział w obradach Sądu Koleżeńskiego.

-11.04.2022- przygotowaliśmy gazetkę z życzeniami z okazji świąt wielkanocnych.

-22.04.2022 - przygotowaliśmy gazetkę z okazji Dnia Ziemi - promowaliśmy znajomość Ekoznaków.

-23.05 .2022- zorganizowaliśmy akcję pisania życzeń przez uczniów klas 1-7 oraz przygotowaliśmy życzenia dla ósmoklasistów z okazji ich egzaminów i ozdobiliśmy nimi drzwi klas ósmoklasistów.

-10-15.06.2022 - przygotowaliśmy wybory nowego przewodniczącego SU- zebraliśmy zgłoszenia, kandydaci przeprowadzili akcję wyborczą w klasach.

-15.06.2022- przeprowadziliśmy wybory nowego przewodniczącego SU- przygotowaliśmy listy do głosowania, protokoły, dokonaliśmy zliczenia głosów.

KONKURSY

- 25 listopada przeprowadziliśmy konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia – zwycięskie klasy otrzymały dyplomy .

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- Na przełomie od grudnia 2021 przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Do zbiórki pieniędzy przystąpiły klasy I –VIII.

- W październiku 2021 r zorganizowaliśmy akcję „Znicz”. Braliśmy udział w akcji #SzkołaPamięta.Przewodnicząca SU Opiekun SU

Sonia Karpowicz Anna Siwiaszczyk-Jenny

środa, 15 czerwca 2022

poniedziałek, 16 maja 2022

Akcja wyborcza - szukamy chętnych na przewodniczącego SUUwaga!!

Zbliżają się wybory do samorządu uczniowskiego !
Masz pomysły?
Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje w naszej szkole>
Chcesz coś zmienić lub ulepszyć?

KANDYDUJ DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

Wybory się SU odbędą się 15 czerwca 2022 rJak to zrobić ?

KROK 1 : Zgłoś się
KROK 2: Przygotuj program
KROK 3:Program zaprezentujemy na stronie szkoły
KROK 4:WYGRAJ 


Kandydaci zgłaszają się do aktualnej przewodniczące SU Soni Karpowicz z 8b lub  Anny Gonery z kl.8d - do dnia 27 maja 2022

To Twoja szansa, nie zmarnuj jej !!

środa, 13 października 2021

14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 


Szanowny Panie Dyrektorze, szanowni Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej - my uczniowie - składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.


Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.


Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. 
Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

środa, 29 września 2021

Dzień Chłopaka - 30.09.2021

                                                 Z okazji Dnia Chłopaka
                                           wiele uśmiechów, a mało złości,
                                        jak najmniej smutków, dużo radości,
                                           długich wakacji i moc słodyczy.
                                 Tego Wam dzisiaj dziewczęta z SU życzą 😊


poniedziałek, 27 września 2021