piątek, 29 marca 2019

Wielkanocne konkursyWielkanocna pisanka lub wielkanocny stroik”

Samorząd Uczniowski naszej szkoły ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie, który ma na celu rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i  kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.
Od: 2019-03-27
Do:
2019-04-04
Miejsce: SP Bolków
Nazwa organizatora: Samorząd Uczniowski SP w Bolkowie
       Regulamin konkursu           
               
      
Wielkanocna pisanka lub wielkanocny stroik”     
I. Organizator:
Samorząd Uczniowski SP Bolków
II. Miejsce i termin składania projektów
Sala nr B-08 klasa p. A. Siwiaszczyk-Jenny ( sala języka angielskiego )
Termin składania prac – do 04 kwietnia 2019 r.
III. Warunki uczestnictwa
Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:
a. Uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy I – III
b. Uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy IV – VIII/gim
Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie  - zbiorowe nie będą oceniane.
Do sporządzenia eksponatów konkursowych można zastosować dowolny rodzaj materiałów - wedle upodobania autora. Podstawowym kryterium oceny eksponatu będzie oryginalność doboru materiałów oraz estetyka wykonania..
IV. Klasyfikacja : Prace konkursowe zostaną oceniane przez Jury według dwóch kategorii wiekowych.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowej kategorii. 
Głównym kryterium oceny będzie nowatorstwo, estetyka pracy oraz oryginalność projektu.  
V. Zgłoszenia
Termin składania prac, opisanych wg wzoru: imię, nazwisko, klasa, upływa z dniem 04 kwietnia br.
Prace należy składać w sali nr B-06 (p. A. Siwiaszczyk-Jenny)
VI. Informacje dodatkowe
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 07 kwietnia 2019 roku na łączniku B – C – tablica ogłoszeń SU. Prace nie będą zwracane.  Dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na zakup nagród dla wszystkich uczestników
Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza wszystkich kolegów i koleżanki do brania udziału w konkursie- nagrody czekają J                                                     
                                                                                                                                   

Góra Grosza 2018/2019
Protokół ze zbiórki „Góra Grosza”
2018/2019

Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie


Nominał
Ilość
suma
0,01 zł
25 000
250 zł
0,02 zł
9 750
195 zł
0,05 zł
8 000
400 zł
0,10 zł
770
77 zł
0,20 zł
70
14 zł
0,50 zł
6
3 zł
Suma
939 zł
        
         Łączna suma wyniosła
939 zł
                                                     Koordynator
Anna Siwiaszczyk-Jenny

Kartki wielkanocne


Świąteczne Kartki Dobroczynne | Wielkanoc 2019

Co by Cię mocniej ucieszyło: świąteczny mail, czy prawdziwa kartka, na której znajoma ręka skreśliła kilka słów od serca?


Mamy dla Ciebie świąteczne kartki, których moc jest podwójna.
Za pierwszym razem ta moc ujawni się tuż przed Świętami, gdy adresat wyjmie kopertę ze skrzynki pocztowej i otwierając ją uśmiechnie się na myśl o Tobie.
Za drugim razem dobra moc zadziała, gdy dochód ze sprzedaży zainwestujemy w pomoc ludziom, którzy bardzo jej potrzebują, chorym i niepełnosprawnym z prowadzonego przez nas programu "Na Ratunek". 


 To jak ? W tym roku komercyjne kartki czy Świąteczne Kartki Dobroczynne ? 

 Drodzy koledzy, podobnie jak na Boże Narodzenie, tak i obecnie rozprowadzać będziemy kartki wielkanocne, dochód z których zostanie przeznaczony dla podopiecznych Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Cena Kartki z kopertą to 2 zł.

piątek, 8 marca 2019

Dzień Kobiet 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet - tym małym i tym dużym wszystkiego najlepszego życzy Samorząd Uczniowski.

W tym roku wszystkie kobiety w naszej szkole poczęstowane zostały słodyczami jak również skorzystać mogły z naszej Foto Budki - relacja już wkrótce......