poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Oddaj zużyty telefon - konkurs 
Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Zapraszamy do dołączenia się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pan Zbigniew Nęcki.
W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok 4 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na naszej stronie internetowej www.ekophone.pl
SZCZEGÓŁY KONKURSU – EDYCJA WIOSNA 2015
 1. Do 15.05.2015 szkoła (np. samorząd uczniowski) przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.
 2. Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego,
  stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu, tzn. zakleić taśmą.
 3. Prosimy następnie np. opiekuna samorządu uczniowskiego o powiadomienie nas, poprzez
  wysłanie e-mail na adres: biuro@ekophone.pl. Prosimy o skorzystanie z gotowego formularza, który znajduje się na końcu niniejszego tekstu.
 4. Odbierzemy na własny koszt paczkę z telefonami, które zostaną następnie przekazane
  specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.
 5. Szkoły które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe
  hasło ekologiczne otrzymają atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne firmy Canon.
  Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole. Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.
Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane na naszej stronie www.ekophone.pl
Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.