poniedziałek, 30 listopada 2015

Konkurs Bożonarodzeniowy- stroik

1.      Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski przy szkole Podstawowej im. II Armii wojska Polskiego w Bolkowie
2.      Cele konkursu:
o    rozwijanie zdolności twórczych
o    kształtowanie wyobraźni dzieci
o    rozwijanie zdolności manualnych
3.      Zasady uczestnictwa:
o    konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz  IV - VI
o    technika wykonania stroików dowolna
o    prace należy składać do sali języka angielskiego ( B – 08)  do dnia 17.12.2015r.
o    prace powinny mieć metryczkę  -imię, nazwisko i klasa
4.      Przebieg konkursu:
Prace konkursowe zaprezentowane zostaną na korytarzu szkolnym w dnach 18.12.2015 r-przeprowadzone zostanie głosowanie na najlepsze prace w poszczególnych kategoriach
Prace zostaną również  zaprezentowane podczas kiermaszu bożonarodzeniowego
5.      Kryteria oceny:
o    samodzielność wykonanych prac
o    pomysłowość
o    estetykę
6.      Nagrody:
Laureaci I, II, III miejsca oraz wyróżnieni otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymują punkty za udział w konkursie J
  Prace nie będą zwracane ( dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony przez Samorząd Uczniowski na zakup nagród dla uczestników konkursu )
         Prace należy składać do sali języka angielskiego ( B – 08)  do dnia 17.12.2015r.