piątek, 2 września 2022

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Samorząd uczniowski współdziała z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym naszej szkoły. Jego głównym celem jest rozwijanie u uczniów demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

AKTYWNY UDZIAŁ W TWORZENIU I REALIZOWANIU PRAWA SZKOLNEGO

- Uczniów na forum szkoły reprezentuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego na czele z przewodniczącą SU Sonią Karpowicz z klasy VIII b. Systematycznie prowadzona jest dokumentacja pracy samorządu.

-W czasie ograniczeń z powodu covid-19 praca SU planowana była z wykorzystaniem platform on-line ( dziennik lekcyjny), w drugim semestrze przedstawiciele klas na zebraniach SU spotykali się cotygodniowo w każdy wtorek na długiej przerwie. Planowali pracę Samorządu, konkursy, akcje i imprezy szkolne.

- Pracę w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy od opracowania Planu Pracy Samorządu na rok szkolny 2020/2021. Informacje o działalności SU publikowaliśmy na stronie samorządu uczniowskiego http://samarzduczniowskisobolkow.blogspot.com . Do dnia 17.06.2021 r mieliśmy 36 129 wyświetleń, oraz ponad 200 postów.

-Zagospodarowaliśmy również tablicę , na której na bieżąco informowaliśmy wszystkich o naszej działalności.

- Jak co roku poczet sztandarowy brał udział w apelach i uroczystościach szkolnych : rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie uczniów klas I, uroczyste apele z okazji Święta Niepodległości. W 11 listopada 2021 przedstawicielki SU brały udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości i w imieniu całej społeczności szkolnej złożyły kwiaty pod pomnikiem. W czerwcu 2021 r. powołano nowych przybocznych pocztu sztandarowego.WSPÓŁPRACA Z DYREKCJĄ SZKOŁY

-Samorząd Uczniowski współpracuje z dyrekcją szkoły w obszarze kształtowania i utrwalania odpowiedzialności za otoczenie oraz rozwijanie świadomego udziału w życiu publicznym- wybór przewodniczącego i opiekuna SU w wyniku demokratycznych wyborów.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i nałożone ograniczenia działalność rozrywkowa SU została znacznie ograniczona. Od dnia 20.12. - do końca semestru przeszliśmy na zdalne nauczanie.

DZIAŁALNOŚć ARTYSTYCZNO – ROZRYWKOWA

- 30 września przygotowaliśmy słodkie upominki dla chłopców z naszej szkoły z okazji Dnia Chłopaka.

- W październiku SU przygotował i wręczył drobne upominki pracownikom naszej szkoły z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

-W listopadzie 2021 r. – przygotowaliśmy gazetkę okolicznościową związaną z obchodami Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zorganizowaliśmy również Dzień Pluszowego Misia.

-21.11.2021r ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ- w tym dniu każdy mógł wziąć karteczkę z hasłem, które poprawiało humor lub podarować je wybranej osobie.

-W listopadzie braliśmy również udział w akcji#SzkołaPamięta - zpaliliśmy znicze w miejscu pamięci na lokalnym cmentarzu.

-W marcu z okazji Dnia Kobiet wszystkie dziewczynki i kobiety w naszej szkole poczęstowane zostały .

-23 marca zorganizowaliśmy Dzień bez plecaka .Zamiast teczki uczniowie spakowali się dw: koszyki, wózki sklepowe, torby podróżne, chlebaki, wózki dziecięce, była też taczka.

- 17.03.2022 przewodnicząca SU brała udział w obradach Sądu Koleżeńskiego.

-11.04.2022- przygotowaliśmy gazetkę z życzeniami z okazji świąt wielkanocnych.

-22.04.2022 - przygotowaliśmy gazetkę z okazji Dnia Ziemi - promowaliśmy znajomość Ekoznaków.

-23.05 .2022- zorganizowaliśmy akcję pisania życzeń przez uczniów klas 1-7 oraz przygotowaliśmy życzenia dla ósmoklasistów z okazji ich egzaminów i ozdobiliśmy nimi drzwi klas ósmoklasistów.

-10-15.06.2022 - przygotowaliśmy wybory nowego przewodniczącego SU- zebraliśmy zgłoszenia, kandydaci przeprowadzili akcję wyborczą w klasach.

-15.06.2022- przeprowadziliśmy wybory nowego przewodniczącego SU- przygotowaliśmy listy do głosowania, protokoły, dokonaliśmy zliczenia głosów.

KONKURSY

- 25 listopada przeprowadziliśmy konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia – zwycięskie klasy otrzymały dyplomy .

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- Na przełomie od grudnia 2021 przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Do zbiórki pieniędzy przystąpiły klasy I –VIII.

- W październiku 2021 r zorganizowaliśmy akcję „Znicz”. Braliśmy udział w akcji #SzkołaPamięta.Przewodnicząca SU Opiekun SU

Sonia Karpowicz Anna Siwiaszczyk-Jenny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz